ضمانت كيفيت

ضمانت كيفيت چيست؟
تعهدي است كه شركت همدان ترانس در قبال مصرف كنندگان محصولات و خدمات خود در زمينه رعايت سطح كيفي ، الزامات قانوني و استانداردها و خواسته هاي مشتريان خود دارد و هميشه سعي خواهد نمود رضايت مندي هرچه بيشتر مشتريان خود را بدست آورد.
اين امر مستلزم انجام اقدامات و رعايت اصولي است كه در ذيل بطور مختصر به آنها پرداخته خواهد شد :
1-    استفاده از استانداردهاي مديريت كيفيت سري ESO 9001  و گريد A  سيستم تضمين كيفيت صنايع كوچك بعنوان يكي از پيشگامان پياده سازي استانداردهاي مذكور در استان همدان در تمامي فرآيند هاي كاري ، مديريتي و پشتيباني كه باعث بهبود بهره وري فرآيندهاي درون سازماني و برون سازماني ميگردد.
2-    انجام بيش از 238 پروژه اصلاحي، پيشگيرانه و بهبود مستمر از سال 80 تا كنون
3-    برقراري سيكل ارتباط با مشتريان و نظر سنجي آنها و اعمال نظرات به سيتم توليد شركت
4-     همكاري مناسب و مستمر با اداره استاندارد به جهت رعايت الزامات قانوني و استانداردهاي لازم
5-    بهبود فرآيند خريد به لحاظ تامين مواد اوليه با سطح كيفي بالا و رعايت استانداردهاي لازم
6-    برگزاري بيش از ده هزار ساعت دوره هاي آموزشي داخلي ، برون سازماني و حين كار به جهت افزايش توانمندي پرسنل
7-    آماده سازي محيط مناسب كاري و زيرساخت هاي لازم
8-    رعايت اصول ايمني و بهداشت كار
9-    استفاده از نيروي انساني كارآزموده و متعهد
10-    اعتقاد به نظام ساختار سازماني ، مديريت مشاركتي و افزايش ضريب روحي پرسنل و نظم و انضباط در محيط كاري
11-    ارتباط متقابل و سودمند با تامين كنندگان
12-    استفاده مناسب از فنون آماري در تجزيه و تحليل داده ها