برخي افتخارات و عملكردها

1-    اخذ گواهينامه بين المللي استاندارد مدريت كيفيت 2008: ESO 9001   از شركت IEC انگلستان
2-    اخذ پروانه بهره برداري استاندارد ملي ايران
3-    اخذ گريد A  سيستم تضمين كيفيت صنايع كوچك
4-    دريافت تنديس تلاشگر برتر عرصه كيفيت از سازمان استاندارد ايران
5-    دريافت لوح برترينهاي جشنواره طرح ملي سپاس
6-    انتخاب مدير كنترل كيفيت بعنوان مدير نمونه در استان همدان
7-    انتخاب بعنوان واحد نمونه صنعتي استان همدان
8-    انتخاب مدير عامل بعنوان مدير صنعتي نمونه استان همدان
9-     واحد نمونه انجمن تخصصي برق و الكترونيك استان همدان
10-    رتبه اول كارآفريني در حال رشد استان در زمينه صنعت
11-    دريافت تقديرنامه نيل به استقلال اقتصادي و خودكفايي
12-    همكاري با كميته امداد امام خميني (ره)
13-    انتخاب بعنوان مودي نمونه مالياتي
14-    دريافت تقدير نامه از وزير محترم اقتصاد و دارايي
15-    دريافت تقدير نامه از وزير محترم صنايع و معادن
16-    همکاری با تیم های متخصص بازاریابی و مشتری مداری مدرن