• مشخصات کلی: دوربین ساده پیشرفته - وزن 200 گرم
 • مشخصات حسگر و تصویر: حسگر BSI CMOS با کیفیت
 • فیلم: ابعاد Full HD - سرعت 60 فریم بر ثانیه
 • مشخصات کلی: دوربین ساده پیشرفته - وزن 200 گرم
 • مشخصات حسگر و تصویر: حسگر BSI CMOS با کیفیت
 • فیلم: ابعاد Full HD - سرعت 60 فریم بر ثانیه
 • مشخصات کلی: دوربین ساده پیشرفته - وزن 200 گرم
 • مشخصات حسگر و تصویر: حسگر BSI CMOS با کیفیت
 • فیلم: ابعاد Full HD - سرعت 60 فریم بر ثانیه
 • مشخصات کلی: دوربین ساده پیشرفته - وزن 200 گرم
 • مشخصات حسگر و تصویر: حسگر BSI CMOS با کیفیت
 • فیلم: ابعاد Full HD - سرعت 60 فریم بر ثانیه