شناسه ( برند ) جدید با نام sharifian

در سال جدید گروه تولیدی صنعتی همدان ترانس شناسه ای جدید را در سازمان ثبت علامت تجاری ثبت نموده است.

و این شناسه با نام sharifian می باشد . که خوشبختانه هم در بازار های جهانی و هم در بازار داخلی به سرعت جای خود را باز نموده است.

شماره ثبت علامت 220024